Namestitev komponente CreaSign

Komponenta CreaSign ni nameščena. Za namestitev komponente CreaSign potrebujete skrbniške pravice. V primeru, da ustreznih pravic nimate, prosite skrbnika vašega osebnega računalnika, da opravi namestitev.